Kwetsbare burgers komen aan hun rechten dankzij "gemeente zonder gemeentehuis"

Fraude en misbruik van sociale rechten krijgen veel aandacht in de pers. Die cijfers verdwijnen echter in het niets ten opzichte van een veel groter probleem: de non-take-up. Mensen in armoede die niet krijgen waar ze recht op hebben. Daar willen Welzijnszorg Kempen samen met gemeente Balen, Ravels en Rijkevorsel met het project gemeente zonder gemeentehuis iets aan doen.

Drempels wegwerken

Met dit onderzoek willen we drie lokale sociale rechten onderzoeken en nagaan waar we deze drempels kunnen wegwerken zodat meer rechthebbenden hun sociaal recht kunnen opnemen. Deze lokale rechten zijn bv. een huurtoelage, schooltoelage, aanvullende steun voor kledij…

We werken hiervoor samen met het lokaal bestuur van Balen, Ravels en Rijkevorsel. Deze besturen zullen elk één sociaal recht onderzoeken om na te gaan waar het proces verbeterd kan worden. Concreet werden volgende rechten gekozen:

  • Balen: individueel verminderd tarief kinderopvang toegekend door het OCMW
  • Ravels: huurtoelage van het OCMW
  • Rijkevorsel: onderwijscheques

 

De focus in dit onderzoek ligt op lokale sociale rechten. Het lokaal bestuur beslist namelijk zelf over voorwaarden, doelgroep, procedure en eventuele bewijsstukken. Het bestuur kan dan ook zelf beslissen om de procedure aan te passen als dit is aangewezen.

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij subsidiëring door gemeente zonder gemeentehuis.

Kwetsbare groepen actief betrekken

Het doel is om kwetsbare doelgroepen actief te betrekken in dit traject via een digitaal burgerpanel. Een digitaal burgerpanel bestaat en wordt vaak gebruikt voor commerciële doeleinden. We willen nagaan of dit ook gebruikt kan worden als vorm van burgerparticipatie bij lokale besturen, naast bijv. groepsgesprekken, interviews of vragenlijsten.

Het digitaal burgerpanel willen we openstellen voor een aantal doelgroepen die hetzij mogelijks potentiële rechthebbende zijn van een lokaal sociaal recht, hetzij beperktere digitale vaardigheden heeft, hetzij beperktere taalvaardigheden heeft. We richten ons naar diverse partners om mee voor kandidaat-deelnemers te zorgen. Het testen van dit digitaal platform kan ook een meerwaarde voor hun eigen werking zijn.

Om aan voldoende participanten te komen, kunnen we niet zonder onze partners.

Het project in 3 acties

 

Op 20 juni organiseerden we een inspiratiedag in de Warande in Turnhout. Een dag vol met presentaties en standen goede initiatieven, interessante sprekers en de bevindingen uit het onderzoek. 

Je leest er alles over verder op deze pagina. 

Meer weten over het project?

Contacteer Katrien Serroyen, beleidsmedewerker bij Welzijnszorg Kempen en projectverantwoordelijke, via katrien.serroyen@iok.be.

Partners van het project

Inspiratiedag 20 juni 2023