Thema's en projecten

Lees hier alles over de lopende projecten in de thema’s die we behartigen. 

Zorg en hulpverlening
Gezondheidzorg
Werk, sociale economie en onderwijs
Aangepast vervoer
Armoede en schuldhulp-verlening
Eenzaamheid en sociale cohesie
Gegevens-bescherming
Diversiteit en gelijke kansen