Gegevensbescherming

Wij ondersteunen de besturen in de bescherming van persoonsgegevens en privacy

Openbare organisaties zoals steden en gemeenten, OCMW’s, zorginstellingen, sociale verenigingen , vzw’s, eerstelijnszones of politie en brandweer verwerken heel wat informatie, en vaak persoonlijke gegevens van burgers, eigen medewerkers en derden. Die gegevens hebben ze nodig om hun sociale rol en taken goed te kunnen uitvoeren, want toegankelijke, accurate en betrouwbare informatie is essentieel voor een organisatie. Het is dan ook belangrijk dat deze gegevens bij elke taak in elk proces worden beschermd. De burger verwacht immers dat zijn of haar gegevens niet zomaar te grabbel worden gegooid. Welke vorm de informatie ook heeft, of op welke manier ze ook wordt verwerkt, gedeeld of verzonden, ze dient altijd passend beveiligd te zijn.

Informatieveiligheid verlangt de inzet van alle medewerkers in je organisatie

Door een passende verzameling beveiligingsmaatregelen in te zetten bekomt een organisatie informatieveiligheid. Denk hierbij aan beleidsnota’s, gedragsregels, werkprocedures, organisatiestructuren, technische maatregelen, afspraken en overeenkomsten met leveranciers, maar ook toegang- en softwarebeveiliging of programmatie- en risicoanalyse. Een gepaste beveiliging verlangt de inzet van alle medewerkers van de organisatie. 

Specifiek moeten lokale besturen aan tal van wet- en regelgeving rond gegevensbescherming en privacy voldoen. Om er enkele op te noemen: 

  • AVG – De algemene verordening gegevensbescherming voor de bescherming van persoonsgegevens (EU)
  • Gegevensbeschermingswet van 31 juli 2018
  • AVG Decreet (Vlaanderen)
  • Richtsnoeren informatieveiligheid voor steden en gemeenten
  • Kruispuntbankwet
  • Minimale normen van de KSZ
  • Camerawetgeving
  • e-Gov decreet

 

Welzijnszorg Kempen zorgt voor advies en begeleiding

De gemeenschappelijke dienst informatieveiligheid van Welzijnszorg Kempen neemt de rol op van externe en objectieve functionaris gegevensbescherming (DPO) en/of veiligheidsconsulent. De dienst informeert,  sensibiliseert, adviseert  en ondersteunt lokale besturen bij hun gegevensbescherming, en werkt nauw samen met IOK en Welzijnsregio Noord Limburg.

Meer weten over onze dienst informatieveiligheid?

Neem contact op via informatieveiligheid@iok.be