Gegevensbescherming

Bescherming van persoonsgegevens en privacy, onze knowhow

Openbare organisaties zoals steden en gemeenten, OCMW’s, zorginstellingen, sociale verenigingen , vzw’s, eerstelijnszones of politie en brandweer verwerken heel wat informatie, en persoonlijke gegevens van burgers, medewerkers en derden. Die gegevens hebben ze nodig om hun sociale rol en taken goed te kunnen uitvoeren. Toegankelijke, accurate en betrouwbare informatie is essentieel voor een organisatie. Het is dan ook belangrijk dat deze gegevens bij elke taak in elk proces worden beschermd. De burger verwacht immers dat zijn of haar gegevens niet zomaar te grabbel worden gegooid. Welke vorm de informatie ook heeft, of op welke manier ze ook wordt verwerkt, gedeeld of verzonden, ze dient altijd passend beveiligd te zijn.

Informatieveiligheid verlangt de inzet van iedereen

Informatieveiligheid wordt bereikt door het inzetten van een passende verzameling beveiligingsmaatregelen. Denk hierbij aan beleidsnota’s, gedragsregels, werkprocedures, organisatiestructuren, technische maatregelen, afspraken en overeenkomsten met leveranciers, toegang- en softwarebeveiliging, programmatie- en risicoanalyse, enz.  Een gepaste beveiliging verlangt de inzet van alle medewerkers van de organisatie. 

Lokale besturen moeten voldoen aan tal van wet- en regelgeving rond gegevensbescherming en privacy.

Om er enkele op te noemen: 

  • AVG – De algemene verordening gegevensbescherming voor de bescherming van persoonsgegevens (EU)
  • Gegevensbeschermingswet van 31 juli 2018
  • AVG Decreet (Vlaanderen)
  • Richtsnoeren informatieveiligheid voor steden en gemeenten
  • Kruispuntbankwet
  • Minimale normen van de KSZ
  • Camerawetgeving
  • e-Gov decreet, …  

De dienst zorgt voor advies en begeleiding

De gemeenschappelijke dienst informatieveiligheid van Welzijnszorg Kempen neemt de rol op van externe en objectieve functionaris gegevensbescherming (DPO) en/of veiligheidsconsulent. De dienst informeert,  sensibiliseert, adviseert  en ondersteunt lokale besturen bij hun gegevensbescherming, en werkt nauw samen met IOK en Welzijnsregio Noord Limburg.

Meer weten over onze dienst informatieveiligheid?

Neem contact op via informatieveiligheid@iok.be