Samen met OCMW's pakken we overmatige schuldenlast aan

Welzijnszorg Kempen is erkend als schuldbemiddelaar. Onze regionale dienst collectieve schuldenregeling en consumentenkrediet werkt voor cliënten van 11 OCMW’s en onderhandelt met schuldeisers en voert betwistingen. We beschikken ook over de juiste expertise rond collectieve schuldenregeling. Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. Een schuldbemiddelaar bemiddelt tussen de cliënt en zijn schuldeisers, beheert het inkomen en helpt op die manier schulden af te betalen.

Bij aanstelling kan de jurist een verzoekschrift opstellen voor een aanvraag tot collectieve schuldenregeling. Voor de begeleiding werkt de dienst tijdens de looptijd van de regeling nauw samen met de budgetbeheerders van het OCMW.

Een integrale aanpak van schuldendossiers

Één van de kerntaken van een OCMW is schuldhulpverlening. Maatschappelijk werkers worden dan ook vaak geconfronteerd met ingewikkelde schuldendossiers. Onze dienst ondersteunt maatschappelijk werkers en de cliënten met de nodige juridische expertise.

De dienst van Welzijnszorg Kempen treedt ook op als schuldbemiddelaar voor de arbeidsrechtbank. Het OCMW neemt de zorg voor de cliënt op zich en de jurist van Welzijnszorg Kempen regelt het juridisch luik en de afbetaling van de schulden. Op die manier garanderen we samen een integrale aanpak van de schuldenproblematiek voor de cliënt.

Voor de klant is er een lage drempel, de schuldbemiddelaar is makkelijk bereikbaar en dialoog is mogelijk, wat tot een menswaardige samenwerking leidt. De schuldbemiddelaar stelt zich flexibel op en staat dicht bij de cliënt.

Voor de klant is er een lage drempel, de schuldbemiddelaar is makkelijk bereikbaar en dialoog is mogelijk, wat tot een menswaardige samenwerking leidt. De schuldbemiddelaar stelt zich flexibel op en staat dicht bij de cliënt.

Onze dienst staat je bij samen met jouw OCMW

Kamp je met schuldenlast? Je wil meer weten over collectieve schuldenregeling?

De jurist van de regionale dienst collectieve schuldenregeling en consumentenkrediet kan onderhandelen met schuldeisers, betwistingen voeren en beschikt over de juiste expertise rond collectieve schuldenregeling. De jurist kan een verzoekschrift opstellen voor een aanvraag tot collectieve schuldenregeling.

Meer weten?

Neem contact op met de sociale dienst van uw OCMW. Zij geven een eerste advies en verwijzen door naar de jurist indien nodig.