Oproep aan alle senioren met een Gele Doos

Gele Doos Kempen zoekt succesverhalen van senioren met een Gele Doos. De Gele Doos is ontworpen om hulpverleners snel toegang te geven tot belangrijke medische en persoonlijke informatie in geval van nood. We willen de ervaring van gebruikers anderen laten inspireren hoe waardevol de Gele Doos is. Wat willen we weten?– Hoe heeft de Gele […]

Kempense voedselinitiatieven gaan gluren bij hun buren

Samen met Foodsavers Kempen organiseerden we vandaag een rondrit langs Kempense voedselinitiatieven. En we konden op heel wat belangstelling rekenen! Met een diverse groep van meer dan 45 deelnemers, die bestond uit vrijwilligers en medewerkers van voedselinitiatieven, medewerkers OCMW’s en schepenen welzijn, werd er een bezoek gebracht aan Den Dorpel in Herentals, Foodsavers Kempen en De Oversteek […]

Kick Off Lerende netwerken voedselhulp kan op veel belangstelling rekenen

Vandaag gaven we – op de internationale dag tegen voedselverspilling – samen met 70 deelnemers van Kempense OCMW’s en voedselinitiatieven de aftrap van onze lerende netwerken voedselhulp, die we samen met Foodsavers Kempen organiseren. Wist je dat er een 30-tal voedselinitiatieven voor mensen in armoede zijn in de regio Kempen? Ze zijn heel divers, van […]

Terugblik: Inspiratiedag ‘Gemeente zonder gemeentehuis’

Vorige week organiseerden we in Cultuurhuis de Warande een inspiratiedag over non-take-up van sociale rechten bij burgers. Want wist je dat 25 tot 50 procent van de kwetsbare burgers hun lokale rechten niet opneemt? De inspiratiedag kwam er na een traject dat we liepen voor het project ‘gemeente zonder gemeentehuis’ van de Vlaamse Overheid samen met Lokaal bestuur Ravels, Lokaal bestuur […]

1720 Kempenaren hebben geen duurzame (t)huisomgeving, waaronder 563 kinderen

Vandaag brengen we de resultaten van de eerste dak- en thuislozentelling in de Kempen naar buiten. Door de massale inzet van alle tellende organisaties kregen we niet alleen de aantallen in kaart, maar ook de profielkenmerken van deze personen. Onderstaande infographic spreekt voor zich: er is geen twijfel meer over het feit dat dak- en […]

Studiedag: “Dak- en thuisloosheid in kaart gebracht” De cijfers zijn er!

Op 28 oktober 2022 telde 6 grote regio’s in België dak- en thuisloze personen. Ook in deKempen werd er voor de eerste keer geteld door alle sociale diensten van de lokalebesturen samen met zo’n 60 andere verschillende organisaties. Door de massale inzet van alle tellende organisaties kregen we niet alleen deaantallen in kaart maar ook […]

Daklozenproblematiek piekt

In oktober vond de eerste dak- en thuislozentelling plaats in de Kempen. Op het volledige en uitgebreide rapport dat we zullen ontvangen van KU Leuven is het nog even wachten, maar uit de eerste projecties is duidelijk dat de problematiek groeit. Daarom blijft het een prioritair thema waar Welzijnszorg Kempen zich blijft voor inzetten. Vanuit […]

Kempense HAIRE delegatie trekt naar Cornwall

Begin november bezochten collega Katrien Serroyen en Sofie Schepers van Laakdal de pilootsites in het Verenigd Koninkrijk, Feock and East Sussex, van het HAIRE-project. Hetzelfde doel, veel gemeenschappelijk maar ook verschil. Het leverde naast mooie foto’s, heel wat inspiratie op. Je leest er alles over in de blog: https://blogs.exeter.ac.uk/haire/2022/12/02/cross-border-learning-belgian-and-uk-partners-exchange-experiences/

De Gele Doos is een schat aan informatie voor hulpdiensten. Kijk ze wel regelmatig na!

‘Kijk je Gele Doos regelmatig na. Het kan je leven redden.’ Die oproep doen het Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie (RPO) Kempen, het platform van de Kempense seniorenraden en Welzijnszorg Kempen, de welzijnsvereniging van de Kempense OCMW’s, met een filmpje op sociale media op 1 oktober, de internationale ouderendag. De Gele Doos is een doos voor belangrijke […]

Welzijnszorg Kempen en gemeente Laakdal ontvangen Europees partnerschap HAIRE

Samen met gemeente Laakdal ontvingen we op 7 en 8 september de Europese HAIRE-partners. Het project zet in op het welzijn en de gezondheid van senioren op het platteland. Senioren bezitten veel kennis, levenservaring en talenten. Daarom gaan we met de plaatselijke 60-plussers in gesprek en zoeken we naar oplossingen voor de problemen die ze […]