Studiedag: “Dak- en thuisloosheid in kaart gebracht” De cijfers zijn er!

Op 28 oktober 2022 telde 6 grote regio’s in België dak- en thuisloze personen. Ook in de
Kempen werd er voor de eerste keer geteld door alle sociale diensten van de lokale
besturen samen met zo’n 60 andere verschillende organisaties.


Door de massale inzet van alle tellende organisaties kregen we niet alleen de
aantallen in kaart maar ook de profielkenmerken van deze personen.


De onderzoekers van LUCAS (KULeuven) verwerkten ondertussen alle gegevens en
konden een eindrapport opmaken. Dit rapport is een goede analyse en geeft zicht op de
problematiek in de Kempen.


Tijdens onze studienamiddag op 27 april in de kolonie van Merksplas presenteren we
met veel trots de resultaten. Talrijke experts zullen de resultaten duiden en
samen met jullie willen we het startschot geven voor een gerichte aanpak van de
problematiek in onze regio.

Schrijf jezelf hier in!