Daklozenproblematiek piekt

In oktober vond de eerste dak- en thuislozentelling plaats in de Kempen. Op het volledige en uitgebreide rapport dat we zullen ontvangen van KU Leuven is het nog even wachten, maar uit de eerste projecties is duidelijk dat de problematiek groeit.

Daarom blijft het een prioritair thema waar Welzijnszorg Kempen zich blijft voor inzetten.

Vanuit de hele Kempen horen we dezelfde signalen en daarom proberen de OCMW’s zo goed als mogelijk te ondersteunen. Het is duidelijk dat er nog veel werk op de plank ligt zowel op het werkveld als op beleidsniveau.

Artikel: Gazet Van Antwerpen 18/12/2022