Niet enkel de clochards in de grootsteden

Dak- en thuisloze personen… dat zijn niet alleen ‘de clochards’ die we in grootsteden op straat zien. Ook in de Kempen hebben we een groeiend aantal dak- en thuisloze personen. Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen die langer in opname blijven of een gezin dat maandenlang bivakkeert in de te kleine woning van oma zonder enig perspectief. Om een problematiek aan te kaarten heb je cijfers nodig, en om die cijfers te bekomen gaan we op 28 oktober 2022 voor de eerste keer tellen in heel de Kempen.

Dak- en thuisloosheid
Dak-en thuislozentelling affiche WZK

Wij tellen, tellen jullie mee?

Ook jullie organisatie werkt ongetwijfeld met deze doelgroep. Onder begeleiding van de onderzoeksgroep Lucas (KU Leuven) willen we de doelgroep op een wetenschappelijke manier in kaart brengen. Om tot betrouwbare cijfers te komen vragen we jullie hulp om mee te tellen! 

Op dit moment zijn er geen cijfers beschikbaar over het aantal dak- en thuisloze personen in België.  Om een effectief beleid te voeren zijn betrouwbare cijfers noodzakelijk.  Met deze telling brengen we zowel de omvang van de doelgroep als hun kenmerken in beeld.  Er wordt niet alleen in de Kempen geteld maar ook in andere regio’s.

Hoe gaat het precies in z'n werk?

We doen een point-in-time-telling op 28 oktober 2022. Dat betekent dat we op één afgesproken moment alle dak- en thuislozen tellen. Maatschappelijk werkers en begeleiders uit verschillende zorg- en welzijnssectoren nemen als het ware op die dag een foto van alle dak- en thuisloze personen in de Kempen.  Daarom hebben we uw medewerking nodig. 

Welzijnszorg Kempen als lokale coördinator

Alle tellende organisaties uit de (zorg)regio Kempen kunnen rekenen op Welzijnszorg Kempen als aanspreekpunt. Daarnaast organiseren we vanaf september infosessies om iedereen klaar te stomen om goed en correct te kunnen tellen. We voorzien een draaiboek met alle nodige info en maken voor alle tellende partners gepersonaliseerde communicatie. 

Tellen... en daarna?

Na 28 oktober gaan de onderzoekers aan de slag met de data en maken ze een rapport op met de eerste resultaten. In de periode januari- maart organiseren we een focusgroep in de regio om de resultaten goed te kunnen interpreteren.  In het voorjaar van 2023 zien we jullie dan graag terug om de resultaten van de telling te presenteren.

Wil je organisatie meetellen?

Contacteer Sanne Verheyen of Lode Bertels via:

daklozentelling@iok.be 
014 56 42 64 of 0471 09 34 28