Welzijnszorg Kempen organiseert ook in 2024 BelRAI opleidingen!

Sinds 1 januari 2021 moeten indicatiestellers de zorgbehoefte bepalen aan de hand van de BelRAI Screener. Sinds 1 januari 2023 is dit uitgebreid met een Sociaal Supplement. Dit instrument brengt het netwerk van zorgvragers in kaart.

Medewerkers die reeds geattesteerd zijn als indicatiesteller, moeten jaarlijks minstens een halve dag intervisie volgen om erkend te blijven.

Welzijnszorg Kempen organiseert doorheen het jaar verschillende opleidingen waarvoor uw medewerkers zich kunnen inschrijven.

Interesse? Je kan alle opleidingsmomenten hier vinden.