Opleidingen en intervisie BelRAI, Sociaal Supplement, Home Care

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle diensten gezinszorg (inclusief erkende logistieke hulp) en indicatiestellers voor de toekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de voormalige Vlaamse zorgverzekering) de zorgbehoefte bepalen aan de hand van de BelRAI Screener

Vanaf 1 januari 2023 zijn alle diensten gezinszorg (inclusief erkende logistieke hulp) verplicht een Sociaal Supplement af te nemen.  Deze verplichting geldt niet voor de indicatiestellers voor de toekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.

In de loop van 2023 komt daar de Home Care bij. Dit is een uitgebreider inschalingsinstrument. Enkel indicatiestellers die de opleiding BelRaiScreener en Sociaal Supplement hebben gevolgd kunnen zich inschrijven voor deze sessies van de Home Care.

Bovendien dienen alle indicatiestellers jaarlijks een intervisie te volgen om erkend te blijven.

Welzijnszorg Kempen organiseert in 2023 opleidingssessies voor de BelRaiScreener, het Sociaal Supplement, Home Care en intervisie.

Deze opleidingen zijn gericht naar verantwoordelijken van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en maatschappelijk werkers die inschalingen doen in het kader van de toekenning voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.

Schrijf jezelf in voor één of meerdere opleidingen

Hier kan u uzelf inschrijven voor één of meerdere opleidigen of een intervisiemoment. Wil u meerdere opleidingen volgen? Vink dan alle gewenste momenten aan.

Alle opleidingen gaan fysiek door bij Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1a 2440 Geel

Opleidingen gaan door vanaf het moment er 6 deelnemers zijn ingeschreven.

Heeft u nog vragen? Contacteer ons dan via: belrai@iok.be!