Opleidingen en intervisie BelRAI en Sociaal Supplement

Welzijnszorg Kempen organiseert in 2024 opnieuw BelRAI opleidingen. Deze opleidingen zijn gericht naar:

  • Maatschappelijk werkers die inschalingen doen in het kader van
    de toekenning voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
  • Verantwoordelijken van een dienst voor gezinszorg

 

Sinds 1 januari 2021 moeten indicatiestellers de zorgbehoefte bepalen aan de hand van de BelRAI Screener.  Dit instrument is sinds 1 januari 2023 uitgebreid met een Sociaal Supplement. Dit instrument brengt het netwerk van zorgvragers in kaart (Voorlopig enkel verplicht voor de diensten gezinszorg = gezinszorg, aanvullende thuiszorg en karweihulp).

Medewerkers die reeds geattesteerd zijn als indicatiesteller, moeten jaarlijks minstens een halve dag intervisie volgen om erkend te blijven.

Welzijnszorg Kempen organiseert doorheen het jaar verschillende opleidingen waarvoor uw medewerkers zich kunnen inschrijven.

Schrijf jezelf in voor één of meerdere opleidingen

Hier kan u uzelf inschrijven voor één of meerdere opleidigen of een intervisiemoment. Wil u meerdere opleidingen volgen? Vink dan alle gewenste momenten aan.

Alle opleidingen gaan fysiek door bij Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1a 2440 Geel

Opleidingen gaan door vanaf het moment er 6 deelnemers zijn ingeschreven.
Na de opleiding zal er een factuur opgemaakt worden.

Basisopleiding van 22/4, 16/05 en 11/10 zijn volzet!
Geef ons alvast de naam, adres en ondernemingsnummer mee die op het factuur mogen komen.

Heeft u nog vragen? Contacteer ons dan via: belrai@iok.be!