Welzijnszorg Kempen en gemeente Laakdal ontvangen Europees partnerschap HAIRE

(c) Herman Gezelle -NNieuws

Samen met gemeente Laakdal ontvingen we op 7 en 8 september de Europese HAIRE-partners. Het project zet in op het welzijn en de gezondheid van senioren op het platteland.

Senioren bezitten veel kennis, levenservaring en talenten. Daarom gaan we met de plaatselijke 60-plussers in gesprek en zoeken we naar oplossingen voor de problemen die ze ervaren.

Enkele concrete realisaties van HAIRE:

  • De seniorenkrant
  • Een meldingskaart waarop ouderen vinden bij wie ze terecht kunnen met opmerkingen
  • Postkaarten om in contact te komen met ‘de geburen’
  • Gepersonaliseerd dementiemagazine

Nnieuws kwam langs en schreef dit artikel over het internationaal bezoek.