Eerste dak- en thuislozentelling in regio Kempen schiet uit de startblokken!

Dak- en thuisloze personen… dat zijn niet alleen ‘de clochards’ die we in grootsteden op straat zien. Ook in de Kempen hebben we een groeiend aantal dak- en thuisloze personen. Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen die langer in opname blijven of een gezin dat maandenlang bivakkeert in de te kleine woning van oma zonder enig perspectief. Om een problematiek aan te kaarten heb je vaak cijfers nodig, en om die cijfers te bekomen gaan we tellen in heel de Kempen.

Op de foto v.l.n.r.: Koen Rombouts (voorzitter WZK), Eveline Demaerschalk van KU Leuven, Sanne Verheyen (Beleidsmedewerker WZK), Bérénice van CEBUD (Thomas More), Lode Bertels (Projectmedewerker communicatie WZK) en Eric Nysmans (Directeur WZK) poseerden voor de GVA nét voor de Kick-Off.

Welzijnszorg Kempen als organiserende partner

De dak-en thuislozentelling is een methodiek uitgewerkt door LUCAS, een onderzoeksbureau van de KU Leuven. In 2020 en 2021 vonden er al tellingen plaats in o.a. regio Leuven, Kortrijk, Limburg en Charleroi. Dit jaar krijgt het project écht grote omvang want er tellen nu maar liefst 7 grote regio’s mee waaronder Antwerpen Stad, Middenkust en Waasland. Aan WZK werd door enkele lokale partners gevraagd deze telling te organiseren in de regio Kempen. Een taak die we graag opnemen omdat we weten dat dak- en thuisloosheid een groeiend probleem is. Concreet brengt WZK alle tellende organisaties samen. Denk hierbij aan: alle OCMW’s, CAW, Justitiehuizen, Politie, Kind & Gezin, maar ook De Lijn, ziekenhuizen, gevangenis en (kleinere) organisaties zoals voedselbanken. Eerst proberen we zo veel mogelijk partners aan boord te krijgen om een zo uitgebreid mogelijke telling te kunnen doen. Vanaf september organiseren we infosessies over hoe de telling praktisch in zijn werk gaat. Ondertussen creëren we een online platform waar alle relevante info gebundeld zal worden samen met een Vraag&Antwoord kanaal. We stellen een draaiboek op en voorzien de partners ook van gepersonaliseerd communicatiemateriaal om het project zo ver mogelijk uit te dragen.

28 oktober: Teldag!

Eind oktober is het teldag, alle tellers zullen dan met de online tool van KU Leuven de telling uitvoeren. De KU Leuven zal op hun beurt tegen januari 2023 alle gegevens analyseren zodat ze daarna meegedeeld kunnen worden aan de lokale besturen. Zij kunnen dan het beleid afstemmen of bijsturen op de resultaten van de telling.

Graag meer info?

Kijk op de pagina van de Dak- en thuislozentelling of
Contacteer Sanne Verheyen of Lode Bertels via daklozentelling@iok.be