Vormingstraject voor ervaren maatschappelijk werkers

Jezelf inschrijven kon tot 27 april 2023, de opleiding is volzet!

Vormingsmomenten:

  • 11 mei 9u tot 12u30 Stressverlagend en integraal werken – zaal Jade Welzijnszorg Kempen Geel
  • 17 mei van 9 tot 16u Motiverende gesprekstechnieken – Raadszaal gemeentehuis Lille
  • 25 mei van 9 tot 12u30 Contextuele hulpverlening (deel I) – Raadszaal gemeentehuis Lille
  • 1 juni van 9 tot 12u30 Contextuele hulpverlening (deel II) + Omgaan met cliënten met psychische problemen (depressie, angst,…) – Raadszaal gemeentehuis Lille

Stressverlagend en integraal werken. Waarom is dit belangrijk en hoe begin je eraan?

Mensen die langdurig moeten rondkomen met een beperkt inkomen worden geconfronteerd met schaarste en chronische stress. Dit verhindert doelgericht en probleemoplossend handelen waardoor mensen in armoede moeilijker uit de put geraken. In deze vorming krijg je meer inzicht in de negatieve gevolgen van schaarste en chronische stress en reiken we tips en tools aan om hier als hulpverlener mee om te gaan.

Deze vorming wordt gegeven door Tess Penne – Cebud

 

Motiverende gesprekstechnieken 

Het doel van deze vorming, is dat maatschappelijk werkers kennismaken met motiverende gespreksvoering en het ook met elkaar gaan inoefenen. Tijdens deze vorming krijgen de deelnemers praktische kaders vanuit de motiverende gespreksvoering die ze al vanaf de volgende dag toe kunnen passen in hun begeleidingen.

Deze vorming wordt gegeven door Wim Wouters, Thomas More

 

Contextuele hulpverlening

Ieder van ons maakt deel uit van een groter, met elkaar verbonden geheel. We zijn ouder, grootouder, kind, broer of zus. Binnen deze familierelaties spelen er zich verschillende dynamieken, bewust en/of onbewust af. Deze dynamieken beïnvloeden ons dagdagelijks handelen en de keuzes die we maken in ons leven. Zo zal je vroeg of laat merken dat je bepaalde gedragingen, manier van denken of van in het leven staan, hebt overgenomen van je ouders. Soms vind je dit leuk en soms ook niet. Je merkt dat je ook in bepaalde situaties schuldgevoelens, verantwoordelijkheden en verplichtingen kan voelen ten opzichte van je ouders en/of derden. En dat je broer of zus hier volledig anders mee omgaat. Tijdens deze introductie in het contextuele denken wil ik inzicht bieden hoe deze dynamieken spelen.

Als hulpverlener spelen deze dynamieken uiteraard ook bij je cliënten en tussen jou en je cliënten. We willen je met deze vorming meer handvaten aanreiken hoe te kijken naar deze dynamieken en hoe ermee om te gaan in jouw werksituatie.

Deze vorming wordt gegeven door Ellen Hooyberghs , Thomas More

 

Omgaan met cliënten met psychische problemen

Doel van deze vorming is handvaten meegeven over hoe om te gaan met cliënten met een psychische problematiek zoals depressie, angst, rouw enz.

 

!Het programma bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de eerste reeks. Uit de evaluatie van de deelnemers bleek dat zij de kaders uit contextuele hulpverlening en motiverende hulpverlening meer hadden willen inoefenen. Daar gaan we extra ruimte voor voorzien. Daarnaast wilden ze ook meer handvaten om met cliënten met een psychische problematiek (depressie, angst, verslaving,…).

Het luik rond financiële redzaamheid haalden we uit de reeks omdat het te specifiek werd gevonden.

Jezelf inschrijven kon tot 27 april 2023, de opleiding is volzet!

Kostprijs: 200 euro