Thuiszorg Kempen geselecteerd voor projectoproep “Iedereen telt!”

Naar schatting hebben 141.000 personen in Vlaanderen dementie. Een cijfer dat de komende jaren alleen maar zal toenemen. Daarom lanceerde Vlaanderen eind vorig jaar een projectoproep om zorgorganisaties aan te moedigen om actief werk te maken van persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie. Het boek “Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie” wordt hiervoor als inspirerende praktijk voorgedragen. De projectaanvraag van Thuiszorg Kempen werd, samen met 13 andere projectaanvragen, geselecteerd uit niet minder dan 101 kandidaturen. Naast Thuiszorg Kempen werd in onze regio ook WZC Ter Vest uit Balen geselecteerd.

Ellen Koppen, Stafmedewerker bij Thuiszorg Kempen, legt uit hoe onze dienst voor gezinszorg rond persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie wil werken.

We willen in de eerste plaats in onze cado’s (centra voor dagopvang) werk maken van meer persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie. Hoewel we hier al sterk op inzetten weten we dat we door het stijgend aantal personen met dementie een tandje moeten bijsteken. Tegelijkertijd biedt een cado een heel goede setting om met het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie aan de slag te gaan.

 

Meer afgestemde zorg

We proberen nu al erg op maat van iedere individuele bezoeker in cado te werken. Onze bezoekers kiezen zelf hoe hun dag eruit ziet, welke maaltijd samen met hun wordt klaargemaakt, hoe actief iemand deelneemt aan een activiteit, enzovoort. Veel van deze dingen gebeuren vanuit het dagelijks samenzijn. Toch geloven we dat we meer moeten doen om tot échte afgestemde zorg te kunnen komen.  Hoe zou de cliënt willen dat zijn dag eruit ziet of welke gewoontes zou hij graag zien terugkomen in cado? Wat wil iemand zelf nog bereiken en hoe kunnen we hieraan meewerken? Hoe kunnen we mensen troosten of geruststellen wanneer dit nodig is? Dit zijn allemaal vragen waarmee we aan de slag willen gaan.

Voor personen met dementie is het creëren van huiselijkheid en herkenbaarheid erg belangrijk

Het model Kitwood als leidraad

Voor personen met dementie is het creëren van huiselijkheid en herkenbaarheid erg belangrijk. Maar we willen ook innovatief gaan zoeken wat nu een zinvolle dagbesteding is voor personen met dementie. Hierbij willen we verder kijken dan de diagnose die iemand heeft gekregen. Het model van Tom Kitwood moet hierbij onze leidraad worden. Dit model richt zich op de behoeften van mensen met dementie, waarbij de nadruk ligt op het begrijpen van de persoonlijke en psychologische aspecten van hun welzijn. Door deze benadering te integreren, krijgen we een goed beeld van de behoeften van de cliënten en kunnen we meer gepersonaliseerde zorg leveren.

 

We willen er ook zijn voor de mantelzorger

Cado is er niet alleen om mensen met een zorgbehoefte een fijne dag te bezorgen. We zijn er ook voor de mantelzorgers. Ze worden ontlast op de moment dat hun geliefde in cado verblijft en kunnen ook bij onze verzorgende terecht voor een babbeltje wanneer dit nodig is. Maar ook de behoefte aan lotgenotencontacten blijkt groot te zijn. We willen hier graag mee aan de slag gaan.  

 

Opgedane kennis niet binnen de muren van CADO houden

Naast onze cado’s hebben we ook een grote dienst voor gezinszorg in 20 Kempense gemeenten. De kennis die we tijdens het project in onze cado’s opdoen willen verankeren in de totale werking van onze organisatie.

Uiteindelijk hopen we in de sector ook een ambassadeur te kunnen worden van goede persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie.