't Kader vult de nood aan Kempense residentiële verslavingszorg in

In onze regio is er een grote nood aan de opvang en begeleiding van mensen met ernstige verslavingsproblemen. Al jaren streven welzijnspartners en de 27 Kempense OCMW’s naar de oprichting van een residentiële revalidatievoorziening voor verslavingszorg. In 2010 werden de krachten gebundeld. Het werd geen proces zonder hindernissen. Maar in januari 2023 kan het residentiële centrum de eerste personen met verslavingsproblematiek ontvangen. 

Over vzw 't Kader

Al meer dan 20 jaar voelt de Kempen de nood aan een residentiële voorziening voor mensen met een ernstige verslaving. Verschillende partners binnen de domeinen Welzijn en gezondheid bundelden in 2010 de krachten om een erkenning voor dergelijke voorziening aan te vragen bij de ziekteverzekering. De revalidatiecentra werden immers tot voor 2019 gefinancierd door de federale overheid door middel van een conventie. VZW ’t KADER werd geboren en Welzijnszorg Kempen hield de pen vast in het samenstellen van een dossier, samen met een breed netwerk aan stakeholders rond verslavingszorg.

In 2014, werd het dossier inhoudelijk ontvankelijk verklaard, maar wegens de 6de staatshervorming werden geen bijkomende projecten meer goedgekeurd. De nood werd alvast wel erkend.

Intussen werd binnen de schoot van ’t Kader een andere aanvraag ingediend en succesvol aanvaard: het psychosociaal revalidatiecentrum Route 11 kreeg vorm in Turnhout. Meer info over Route 11 vind je hier.

Eind 2016 werden alle stakeholders nog een keer samengeroepen en bevestigden de toenemende nood aan deze residentiële schakel in het zorgtraject voor mensen met een verslaving. In 2018 werd een geactualiseerd dossier ingediend. Op 17/12/2018 werd de jarenlange verhoopte conventie voor ’t Kader goedgekeurd. De overeenkomst voor ’t Kader (residentiële verslavingszorg) ging in op 1/1/2019. 

Omwille van moeilijkheden bij het vinden van een geschikte locatie, werd de opstart herhaaldelijk uitgesteld. We zijn verheugd te kunnen melden dat de opstart van de residentiële werking gepland staat voor januari 2023 op de site Berkven in Geel. 

Vele partners vormen het netwerk rond 't Kader

VZW ’t KADER is een samenwerkingsverband van Welzijnszorg Kempen, het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen, CAW De Kempen, Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, het Algemeen Ziekenhuis van Turnhout, de Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout, De VoorZorg. Het Bestuursorgaan wordt aangevuld met de expertise van ADIC vzw (Antwerps DrugInterventie Centrum) en het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen. Welzijnszorg Kempen verzorgt het bestuurssecretariaat van de vereniging.

Contacteer vzw 't Kader

't Kader -
Residentiële verslavingszorg

Ericastraat 15
Site Berkven
2440 Geel
(Opgelet: werken op de Retiebaan!)

Anja Schillebeeks – directeur 

Maud De Venter – Afdelingshoofd Ontwenningsprogramma 

info@tkader.org
014 14 34 34

Kris Vanhoof – Afdelingshoofd Behandelprogramma

info@tkader.org
014 14 34 34

Route 11 -
Psychosociaal revalidatiecentrum

Els Dhondt – Directeur 

els.dhondt@route11.be
014 44 29 19

Welzijnszorg Kempen - Secretaris vzw 't Kader

Eric Nysmans – secretaris 

eric.nysmans@iok.be
014 53 53 50

Zorgaanbod

’t Kader is een gespecialiseerde inrichting voor mensen met een ernstige verslaving met als belangrijkste doel deze verslaafden te behandelen om hen zo volledig mogelijk maatschappelijk te reïntegreren. Hiertoe worden twee residentiële afdelingen gerealiseerd:

  • Een afdeling OP die voorziet in een ontwenningsprogramma
  • Een afdeling BP die voorziet in een behandelprogramma
 

Iedere afdeling heeft haar eigen doelstellingen en therapeutisch programma. Om die redenen functioneren de afdelingen op therapeutisch vlak zoveel mogelijk gescheiden, wat minimum inhoudt dat iedere afdeling over eigen lokalen beschikt en dat tussen de zorggebruikers van de verschillende afdelingen een strikte scheiding wordt gehandhaafd.

’t Kader biedt gestandaardiseerde behandelprogramma’s aan, waarbinnen er optimale aandacht is voor de individuele mogelijkheden, noden en de motivationele fase waarin de zorggebruiker zich bevindt. Een belangrijk uitgangspunt in de werking is het blijvend appel op de groeimogelijkheden van de zorggebruiker en van diens context.

De programma’s gaan door op Site Berkven van ’t Kader: Ericastraat 15, 2440 Geel.

Duurtijd = 6 tal weken, verlengbaar tot 3 maanden

Het doel van het ontwenningsprogramma is om op korte termijn de situatie waarin de zorggebruiker verkeert te stabiliseren. Vervolgens zal het OP de zorggebruiker oriënteren en  motiveren voor een verdere, aangepaste therapeutische behandeling teneinde de onderliggende oorzaken van de verslaving weg te werken en de zorggebruiker weer in te schakelen in de maatschappij en in het beroepsleven.

Duurtijd = 10 maanden, verlengbaar in functie van de specificiteit van de problematiek.

Het behandelprogramma (BP) van ’t Kader biedt aan mensen met een ernstige verslaving een langdurig residentieel therapeutisch programma in groepsverband. Het BP richt zich voornamelijk op mensen die een beperking hebben in hun cognitieve vaardigheden of cognitieve schade hebben opgelopen om allerlei redenen.  Deze zorggebruikers zijn doorgaans niet gebaat met een louter verbale en cognitieve aanpak. Ze leren voornamelijk via een ervaringsgerichte, creatieve en minder verbale therapeutische aanpak.

De finale doelstelling van het BP bestaat erin om mensen met een ernstige verslaving terug te laten deelnemen aan de samenleving. Voor sommige zorggebruikers voor wie een volledige maatschappelijke re-integratie niet haalbaar is, kan ook een gedeeltelijke realisatie van deze algemene doelstellingen en een fundamentele verbetering van hun toestand als een succes worden beschouwd.