't Kader vult de nood aan Kempense residentiële verslavingszorg in

In onze regio is er een grote nood aan de opvang en begeleiding van mensen met ernstige verslavingsproblemen. Al jaren streven welzijnspartners en de 27 Kempense OCMW’s naar de oprichting van een residentiële revalidatievoorziening voor verslavingszorg. In 2010 werden de krachten gebundeld. Het werd geen proces zonder hindernissen. Maar in januari 2023 kon het residentiële centrum de eerste personen met verslavingsproblematiek ontvangen. 

Over vzw 't Kader

Al meer dan 20 jaar voelt de Kempen de nood aan een residentiële voorziening voor mensen met een ernstige verslaving. Verschillende partners binnen de domeinen Welzijn en gezondheid bundelden in 2010 de krachten om een erkenning voor dergelijke voorziening aan te vragen bij de ziekteverzekering. De revalidatiecentra werden immers tot voor 2019 gefinancierd door de federale overheid door middel van een conventie. VZW ’t KADER werd geboren en Welzijnszorg Kempen hield de pen vast in het samenstellen van een dossier, samen met een breed netwerk aan stakeholders rond verslavingszorg.

In 2014, werd het dossier inhoudelijk ontvankelijk verklaard, maar wegens de 6de staatshervorming werden geen bijkomende projecten meer goedgekeurd. De nood werd alvast wel erkend.

Intussen werd binnen de schoot van ’t Kader een andere aanvraag ingediend en succesvol aanvaard: het psychosociaal revalidatiecentrum Route 11 kreeg vorm in Turnhout. Meer info over Route 11 vind je hier.

Eind 2016 werden alle stakeholders nog een keer samengeroepen en bevestigden de toenemende nood aan deze residentiële schakel in het zorgtraject voor mensen met een verslaving. In 2018 werd een geactualiseerd dossier ingediend. Op 17/12/2018 werd de jarenlange verhoopte conventie voor ’t Kader goedgekeurd. De overeenkomst voor ’t Kader (residentiële verslavingszorg) ging in op 1/1/2019. 

Na enkele hindernissen in verband met de locatie te overwinnen kon de residentiële werking van start gaan in januari 2023 op de site Berkven in Geel. 

Vele partners vormen het netwerk rond 't Kader

VZW ’t KADER is een samenwerkingsverband van Welzijnszorg Kempen, het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen, CAW De Kempen, Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, het Algemeen Ziekenhuis van Turnhout, de Christelijke Mutualiteit Mechelen-Turnhout, De VoorZorg. Het Bestuursorgaan wordt aangevuld met de expertise van ADIC vzw (Antwerps DrugInterventie Centrum) en het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen. Welzijnszorg Kempen verzorgt het bestuurssecretariaat van de vereniging.

Contacteer vzw 't Kader

't Kader -
Residentiële verslavingszorg

Ericastraat 15
Site Berkven
2440 Geel

Maud De Venter – Afdelingshoofd Ontwenningsprogramma 

info@tkader.org
014 14 34 34

Chrisje Bertels – Afdelingshoofd Behandelprogramma

info@tkader.org
014 14 34 34

Route 11 -
Psychosociaal revalidatiecentrum

Els Dhondt – Directeur 

els.dhondt@route11.be
014 44 29 19

Welzijnszorg Kempen - Secretaris vzw 't Kader

Eric Nysmans – secretaris 

eric.nysmans@iok.be
014 53 53 50

Zorgaanbod

’t Kader is een gespecialiseerde inrichting voor mensen met een ernstige verslaving met als belangrijkste doel deze verslaafden te behandelen om hen zo volledig mogelijk maatschappelijk te reïntegreren. Hiertoe worden twee residentiële afdelingen gerealiseerd:

  • Een afdeling OP die voorziet in een ontwenningsprogramma
  • Een afdeling BP die voorziet in een behandelprogramma
 

Iedere afdeling heeft haar eigen doelstellingen en therapeutisch programma. Om die redenen functioneren de afdelingen op therapeutisch vlak zoveel mogelijk gescheiden, wat minimum inhoudt dat iedere afdeling over eigen lokalen beschikt en dat tussen de zorggebruikers van de verschillende afdelingen een strikte scheiding wordt gehandhaafd.

’t Kader biedt gestandaardiseerde behandelprogramma’s aan, waarbinnen er optimale aandacht is voor de individuele mogelijkheden, noden en de motivationele fase waarin de zorggebruiker zich bevindt. Een belangrijk uitgangspunt in de werking is het blijvend appel op de groeimogelijkheden van de zorggebruiker en van diens context.

De programma’s gaan door op Site Berkven van ’t Kader: Ericastraat 15, 2440 Geel.

Duurtijd = 6 tal weken, verlengbaar tot 3 maanden

Het OP heeft een capaciteit om maximaal 11 bewoners uit de regio kempen op te nemen. De algemene doelstellingen zijn; fysieke ontwenning, in kaart brengen en verbeteren van de algemene toestand (medisch, psychisch, sociaal, emotioneel, financieel-administratief, gerechterlijk), de motivatie verhogen en te oriënteren naar vervolgzorg.

Duurtijd = 10 maanden, verlengbaar in functie van de specificiteit van de problematiek.

Het BP heeft eveneens een maximumcapaciteit van 11 bewoners uit de regio Vlaanderen. Het is een langdurig groepsprogramma dat zich richt op ‘anderslerenden’. Het betreft personen die van in de ontwikkeling of doorheen het leven verworven beperkingen hebben in hun cognitieve vaardigheden, adaptieve vaardigheden en/of sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO), bijvoorbeeld door overmatig middelengebruik, psychotisch episodes, verstandelijke beperking, NAH, ADHD, ASS, … Verder spelen elementen zoals beperkingen in context en financiële en sociale armoede hierin ook een rol. In BP wordt er ingezet op een actieve, ervaringsgerichte, non-verbale en creatieve manier van werken met de nodige visuele hulpmiddelen. Specifiek voor het ervaringsgericht werken is de tuin- en dierwerking waarin bewoners op een actieve manier aan de slag kunnen gaan. Er wordt getracht de zelfkennis te verhogen, en er wordt ingezet op alternatief, gezond gedrag om binnen hun mogelijkheden stapsgewijs te werken naar maatschappelijke re-integratie (arbeid, studie, wonen, tijdsbesteding, sociaal contact). Het professionele en persoonlijk netwerk wordt uitgebreid, tegelijkertijd wordt de autonomie en eigenheid van de persoon in kwestie gewaarborgd, alles op maat van de cliënt.