Regionale ondersteuning bij opvang Oekraïense ontheemden

De lokale besturen zorgen voor opvang, begeleiding bij administratie en psychologische en financiële ondersteuning van Oekraïense ontheemden die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld in Oekraïne. De grote toeloop bezorgde de medewerkers van de lokale besturen veel vragen en bezorgdheden. Tegelijkertijd zijn er ook mooie initiatieven opgestart.

Welzijnszorg Kempen nam een aantal acties ter ondersteuning van de lokale besturen:

  • Een wekelijks regionaal overleg rond de opvang van deze Oekraïense ontheemden. Met als doel het uitwisselen van informatie, ervaringen en goede praktijken over specifieke thema’s zoals huisvesting. Maar ook het bieden van een forum voor organisaties zoals CAW De Kempen, CGG Kempen, de VDAB om hun specifiek aanbod voor de Oekraïense ontheemden toe te lichten.
  • Een gemeenschappelijke Teamsomgeving voor het delen van vragen, tips, wijzigingen inzake de opvang…

De ondersteuning vanuit Welzijnszorg Kempen ervaar ik als zeer positief en professioneel. Veel van onze vragen krijgen een antwoord tijdens de meetings. Nieuwe informatie vanuit Vlaanderen stroomt vlot door. Door de grote betrokkenheid van de verschillende besturen, wisselen we veel ervaringen uit. Documenten in het Oekraïens en Russisch maar ook nieuwe procedures kregen we ter beschikking.