Lerend netwerk voedselhulp voor OCMW's

Schrijf jezelf hier in!

Voor wie?

Schepenen welzijn en beleidsmedewerkers van OCMW’s uit de regio Kempen

Doel:
  • Je wisselt van gedachten over de plaats van voedselhulp binnen een structureel armoedebeleid
  • Je deelt ervaringen, goede praktijken en tips m.b.t. de doelgroepafbakening, de toeleiding vanuit het OCMW, de financiële en andere steun aan voedselinitiatieven en de samenwerking met de initiatieven op vlak van sociale dienstverlening.
Sessies:
Kick-off: De comeback van voedselhulp als armoedebestrijdingsstrategie
29 september 2023 van 9u tot 12 u, Zaal kamperfoelie, IOK (Antwerpseweg 1 te Geel)
De plaats van voedselhulp binnen het lokaal sociaal beleid
16 november 2023 van 9u tot 12u, plaats n.t.b.
Vervolgsessie(s): Inhoud en data worden samen met de deelnemers bepaald
Tour van de Kempen: een rondrit langs verschillende voedselinitiatieven en het nieuwe magazijn van Foodsavers
Eind 2023,datum n.t.b.
Slotsessie en aansluitend receptie
23 mei 2024 programma van 13u30 tot 16u30, receptie tot 18u, Zaal kamperfoelie, IOK (Antwerpseweg 1 te Geel)

Inschrijven is niet meer mogelijk.