Intervisie netwerk burgerzaken

Problematiek gezinshereniging en schijnrelaties

18 juni 2024 | 13u00 tot 16u00 | Atrium, Innovatiecampus Geel, Kleinhoefstraat 6

Programma

13u00 – 13u10  Kennismaking en voorstelling deelnemers

13u10 – 14u00  Presentatie door de Dienst Vreemdelingenzaken (Marianne Verdurme en Wouter Vlaminckx)

 • Wettelijk kader
 • Aantallen/ statistiek
 • Handhavingsmiddelen
 • Aandachtspunten
 • Knelpunten

 

14u00 – 14u30 Presentatie door 1e Substituut Procureur des Konings (Steven Vandromme)

Toelichting bij de rol van en samenwerking met de Burgerlijke Sectie van het parket   van Antwerpen (Turnhout) in dossiers m.b.t. schijnrelaties en frauduleuze erkenningen:

 • Werking burgerlijke sectie (wie is wie, contactpersoon, situering binnen Openbaar Ministerie…)
 • Samenstelling en screening van de dossiers
 • Verloop van de verschillende procedures
 • Aandachtspunten inhoudelijk, formaliteiten, termijnen
 • Rol van politie en parket
 • Beroep bij de familierechtbank

 

14u30 – 15u00 Reflectie over de informatie van DVZ en Parket in kleinere groepjes (5-tal personen)

 • Welke verduidelijkingen willen we vragen aan DVZ of Parket?
 • Welke knelpunten dienen er zeker opgelost te worden?
 • Met welke praktisch vragen zitten we nog?
 • Welke thema’s gaan we verder uitwerken?
 • Welke beleidsvraag hebben we?

 

15u00 – 15u10 Pauze

 

15u10 – 15u50 Bespreking van de vragen uit de kleinere groepjes door de deelnemers

 

15u50 – 16u00  Conclusie

Schrijf je hier in: