HAIRE-Gezond ouder worden door innovatie op het platteland

Veel mensen blijven graag in hun vertrouwde buurt wonen, hoe oud ze ook zijn. Ook als de gezondheid achteruit gaat, verplaatsingen moeilijker worden, ze niet meer mee zijn met alle nieuwe technologische snufjes. Zeker op het platteland, waar minder winkels, diensten en sociale voorzieningen zijn en het openbaar vervoer beperkt is, is zelfstandig blijven wonen en sociaal actief blijven niet evident.

Europees partnerschap samen met gemeente Laakdal

De gemeente Laakdal en Welzijnszorg Kempen zetten in een Europees partnerschap in op het verhogen van het welbevinden en de gezondheid van ouderen op het platteland. En dat door samen met 60-plussers, het Laakdalse verenigingsleven, welzijn en zorg, de middenstand, enz. oplossingen te bedenken voor de noden van senioren en samen actie te ondernemen.

 

We gebruiken daarvoor de HAIRE-methodiek. HAIRE staat voor Healthy Ageing through Innovation in Rural Europe. De methodiek omvat een buurtanalyse, gesprekken met ouderen inclusief de opmaak van individuele actieplannen, het samen nadenken over nieuwe oplossingen voor problemen die ouderen ervaren,…

 

Interesse om de HAIRE-methodiek te gebruiken in je buurtgerichte zorg project? Contacteer ons gerust.

Haire

Meer weten over het project?

Katrien Serroyen

0473/49.23.26 – wzk.beleid@iok.be

Severine Appelmans

0471/59.61.16 – wzk.beleid@iok.be

HAIRE in de pers

  • Start participatietraject in Laakdal: Klik hier

HAIRE in beeld