Collectief Kempen: geen enkele jongere thuisloos

Collectief Kempen is de coalitie in onze regio die thuisloosheid van jongeren uit de wereld wil. De coalitie bestaat uit het CAW De Kempen en organisaties uit de bijzondere jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de VAPH-sector en de pleegzorg. 

In drie werkgroepen gaan ze aan de slag:

  • basisrechten;
  • wonen;
  • preventie.

Welzijnszorg Kempen neemt actief deel aan de werkgroepen Wonen en Basisrechten

Collectief Kempen maakt deel uit van de A Way Home- beweging. Dit is een internationale beweging van lokale en nationale coalities tegen thuisloosheid van jongeren. Ze ondernemen collectief actie tegen de structurele barrières en systeemfouten die thuisloosheid veroorzaakt. 

Er zijn nog vergelijkbare initiatieven opgestart in Leuven, Antwerpen en Mechelen.

Meer weten over het project?

Neem een kijkje op de website: www.awayhome.eu.