Collectief Kempen: geen enkele jongere thuisloos

Collectief Kempen is de coalitie in onze regio die thuisloosheid van jongeren uit de wereld wil. De coalitie bestaat uit het CAW De Kempen en organisaties uit de bijzondere jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de VAPH-sector en de pleegzorg. 

In drie werkgroepen gaan ze aan de slag:

  • basisrechten;
  • wonen;
  • preventie.

Welzijnszorg Kempen neemt actief deel aan de werkgroepen Wonen en Basisrechten

Collectief Kempen maakt deel uit van de A Way Home- beweging. Dit is een internationale beweging van lokale en nationale coalities tegen thuisloosheid van jongeren. Ze ondernemen collectief actie tegen de structurele barrières en systeemfouten die thuisloosheid veroorzaakt. 

Er zijn nog vergelijkbare initiatieven opgestart in Leuven, Antwerpen en Mechelen.

Meer weten over A Way Home? Neem dan een kijkje op de website: www.awayhome.eu

Webinar 'Give A Start'

In juni 2023 organiseerden we samen met Collectief Kempen een interessante webinar over het werk dat de voorbije jaren werd verricht om basisrechten voor jongvolwassenen in onze regio toegankelijker te maken. 

3 FAQ’ werden uitgewerkt en gepresenteerd: 

  • Co-housing en Categorie leefloon
  • Onderhoudsplicht
  • Installatiepremie

 

Download hier de nota FAQ’s Kempen en hier de presentatie van het webinar.