BudgetInZicht Kempen, samen voor financieel gezonde huishoudens

Samen met CAW De Kempen, de 27 OCMW’s van ons werkingsgebied en SPAAK (het samenwerkingsverband van de vier verenigingen waar armen het woord nemen uit Turnhout, Geel, Mol en Herentals) gaan we voor minder gezinnen en alleenstaanden in financiële nood.

We bundelen de krachten binnen het samenwerkingsverband BudgetInZicht (of kortweg BIZ) Kempen. BIZ-Kempen is één van de 11 BIZ-regio’s gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

We streven naar:

  • Minder mensen die financiële problemen krijgen;
  • Kwaliteitsvolle en toegankelijke budget- & schuldhulpverlening;
  • Versterken van vaardigheden om zelfstandig het huishouden financieel te beheren.

Dit doet BIZ Kempen o.a. door:

  • Online tools aan te bieden om je budget op orde te krijgen;
  • Maatschappelijk werkers van de OCMW’s extra te vormen in functie van een kwalitatieve budget-  en schuldhulpverlening;
  • Materiaal voor het aanleren van financiële vaardigheden ter beschikking te stellen van leerkrachten en educatief medewerkers.

Meer weten over het beheren van je budget en het voorkomen van schulden?

Op de website www.biz-kempen.be kan je tal van handige tools, tips en links met interessante informatie vinden.