Naar een samenleving zonder kansarmoede

Het project ArmenTeKort wil aan de hand van een tienjarig demonstratieproject in Antwerpen aantonen dat kansarmoede op grote schaal effectief te bestrijden is en – uiteindelijk – overwonnen kan worden.

Stedelijk project vertalen naar Plattelandskansarmoede

Welzijnszorg Kempen is co-promoter in het project van ArmenTekort vzw in het Leadergebied Markante Kempen. Dit Leaderproject in Markante Kempen heeft als doel de buddywerking van ArmenTeKort, die is ontstaan in een grootstedelijke context af te stemmen op de problematiek van Plattelandskansarmoede.

Welzijnszorg Kempen biedt ondersteuning in dit project. Er wordt gezocht naar een model van governancestructuur en mogelijkheden tot verduurzaming van deze werking. Tot slot heeft Welzijnszorg Kempen een rol in de contacten met de OCMW’s, de coaching van de buddy’s en de impactmeting.

Meer weten over het project?

Voor meer informatie over dit project verwijzen we graag door naar Armen Tekort vzw: https://www.armentekort.be/

Volg ArmenTeKort via deze kanalen