Jurist(e) algemene schuldhulpverlening en collectieve schuldenregeling

Welzijnszorg Kempen

Welzijnszorg Kempen, Welzijnsvereniging ontwikkelt als koepel van de Kempense OCMW’s diverse activiteiten en projecten in het ruime veld van welzijn en zorg in de regio. Momenteel zijn we op zoek naar een : Jurist(e) algemene schuldhulpverlening en collectieve schuldenregeling (m/v/x) Halftijds –  contract onbepaalde duur op A-niveau Tewerkstelling in Geel Je opdracht Je behartigt de […]

Brugfiguur geïntegreerd breed onthaal (GBO) (m/v/x)

Het geïntegreerd breed onthaal stadsregio Turnhout is een samenwerkingsverband tussen de lokale besturen van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen en het CAW de Kempen. Samen werken we aan een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening. Daarom zetten we in op delen van kennis tussen partners, betrekken van de doelgroep […]