• Geel

Site Welzijnszorg Kempen

Welzijnszorg Kempen, welzijnsvereniging, ontwikkelt als koepel van de Kempense
OCMW’s diverse activiteiten en projecten in het ruime veld van welzijn en zorg in de regio.
Voor ons project inburgering zijn we op zoek naar een

Regiocoördinator – Beleidsmedewerker(m/v/x)

Een sterk sociaal netwerk en de mogelijkheid tot lokale participatie is van groot belang voor het integratieproces van nieuwkomers. Het stimuleren van inburgeraars om via verschillende extra acties hun sociaal netwerk te versterken en volwaardig te participeren aan de samenleving, vormt voortaan een 4de pijler in het inburgeringsbeleid: het netwerk- en participatietraject.

Binnen regio Kempen willen we voor elke inburgeraar een geschikte activiteit kunnen aanbieden in het kader van het netwerk- en participatietraject (vierde pijler). Daarnaast willen we alle actoren in onze regio ondersteunen in hun rol als facilitator van integratie. Dat doen we vanuit een breed organisatienetwerk dat werkt rond thema’s als diversiteit, inburgering, sociale participatie en integratie van anderstalige nieuwkomers. Vanuit dit netwerk werd een actieplan uitgewerkt dat we vanaf de zomer van 2024 verder willen implementeren in de regio.

Je opdracht
 • Als regiocoördinator ben je de trekker en de facilitator van het actieplan. Je coördineert de acties, werkt ze in detail uit en gaat op zoek naar de juiste partners.
 • Je vertaalt beleidsnota’s naar concrete acties in de praktijk en delegeert deze naar de juiste medewerkers.
 • Je benadert de thema’s die aangekaart worden vanuit het organisatienetwerk beleidsmatig en geeft hieraan de juiste opvolging.
 • Je vormt een tandem met de netwerkcoach en neemt sporadisch taken over indien nodig.
 • Je enthousiasmeert stakeholders en doet aan permanente evaluatie en voortgangscontrole.
Je profiel
 • Je beschikt bij voorkeur over coördinerende vaardigheden met affiniteit met het thema inburgering.
 • Je bent een klankbord voor je collega’s, zowel voor zij die samen met jou het beleidsmatig werk opnemen als voor zij die de acties operationeel uitrollen.
 • Je benadert de thema’s die aangekaart worden vanuit het organisatienetwerk beleidsmatig en geeft hieraan de juiste opvolging.
 • Je bent vertrouwd met de context van de lokale besturen en de bovenlokale samenwerkingsverbanden in de regio of je kan je snel inwerken in deze context.
 • Je hebt een masterdiploma.
Wij bieden je
 • Een kans om reële impact te hebben op de thema’s integratie en diversiteit in de Kempen.
 • Een kans om een ruim en divers netwerk op te bouwen in de regio.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur met tewerkstelling in Geel.
 • Bezoldiging op masterniveau (A1a – A1b – A2a) met diverse extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietsvergoeding, aanvullend pensioen, fietslease…).
 • Glijdende werktijden en aantrekkelijk verlofpakket.
Interesse?

Mail voor 24/07/2024 je motivatiebrief, je CV en een kopie van je diploma naar wzk.vacatures@iok.be of stuur naar de voorzitter van Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1a bus 1, 2440 Geel.

Meer informatie omtrent de functiebeschrijvingen en functievereisten kan je hier terugvinden.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar wzk.vacatures@iok.be