• Deeltijds
 • Turnhout

Site Route 11

Route 11 is een initiatief van vzw ’t KADER

70 tot 90% jobtime (bespreekbaar)

Route11 tracht vanuit een herstelgerichte, oplossingsgerichte en systeemtherapeutische focus cliënten met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen in een inclusietraject in de maatschappij. Via een dagtherapeutisch programma gaan cliënten aan de slag met eigen veranderingswensen en noden. Het team faciliteert dit maatschappelijk herstel maximaal.

Doel van de functie :

Je ondersteunt cliënten en hun context ovv maatschappelijk herstel vanuit je expertise als psycholoog. We streven naar het bereiken van een duurzame sociale inclusie. Dit gebeurt vanuit de herstelvisie met een uitgesproken aandacht voor het samenwerken met de contecxt en de directe omgeving van de cliënt.

Je specifieke opdracht:
 • Je maakt deel uit van het multidisciplinair team en zorgt vanuit de eigen vakkennis mee voor de inhoudelijke uitwerking en ondersteuning van het zorgaanbod van het centrum. Je ondersteunt het multidisciplinaire team in de realisatie van de zorgvisie door middel van bijscholing, supervisie, casusbesprekingen, enz. Je vertrekt hiervoor vanuit de missie en visie van het revalidatiecentrum.
 • Je maakt samen met de cliënt en het team behandelplannen op en zorgt mee voor systematische opvolging en evaluatie.
 • Je biedt individuele en systeemtherapeutische opvolging. Je hebt oog voor het persoonlijk en professioneel netwerk dat rond de cliënt staat. Je werkt op maat en procesgericht.
 • Je neemt deel aan organisatieoverschrijdende overlegmomenten en relevante werkgroepen om het centrum te ondersteunen in zijn kerntaak en verbonden te houden met het bredere netwerk van de GGZ.
 • Je neemt een actieve rol op ter bevordering van in- en uitstroom van de cliënten in het revalidatiecentrum. Concreet houdt dit in dat je screenings en intakebesprekingen doet en mee instaat voor een warm onthaal van de cliënt in Route 11. Je ondersteunt de cliënt en diens netwerk met de uitwerking van een persoonlijk herstel. Naar afronding toe, heb je samen met het team tijdig aandacht voor gerichte nazorg en ontslag.
  Je profiel:
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma psychologie en erkenning. Je hebt een herstelgerichte focus en affiniteit met het systeemtherapeutisch kader is een must.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je neemt actief deel aan intervisies en teamoverleg.
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling) en weet te verbinden.
 • Je hecht belang aan administratieve verantwoordelijkheden en kan erop inzetten (herstelplan, verslaggeving, ontslagbrieven, etc)
 • Je bent in de mogelijkheid om je vlot te verplaatsen in de ruime regio in functie van zorgoverleg, huisbezoek of overlegmomenten.
  Ons aanbod voor bovenstaande functie:
 • Een afwisselende en uitdagende job binnen een vooruitstrevend multidisciplinair team
 • Een tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Percentage diensttijd is bespreekbaar (minimaal 70%)
 • Verloning volgens PC 330 – IFIC cat. 16
 • Hospitalisatieverzekering
 • Indiensttreding: vanaf 2 januari 2023
  Solliciteren?

  Bezorg je sollicitatiebrief en CV via mail aan: els.dhondt@route11.be ten laatste op 28 september
  Sollicitatiegesprekken gaan door op maandag 3 oktober in de voormiddag
  Voor meer informatie kan u terecht op het telefoonnummer 0471/70 34 99 (Els Dhondt)
  www.route11.be

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar els.dhondt@route11.be