Sociaal Verhuurkantoor PDF Afdrukken E-mail
Inhoudsopgave
Sociaal Verhuurkantoor
Structuur
Werking
Alle Pagina's

svk.png

 


 

SVK Zuiderkempen

Dr. Van de Perrestraat 218 a
2440 Geel
tel. : 014/56.27.00
fax : 014/58.73.00
e-mail : svk zuiderkempen

Contactpersonen : Maria Biermans, Els Slegers en Ida Janssens.
Inschrijven kan na telefonische afspraak.

 


 

SVK Noorderkempen
Otterstraat 116
2300 Turnhout
tel. : 014/44.26.72
fax : 014/44.26.73
e-mail : svk noorderkempen

Contactpersoon : Sara Vallers
Voor inschrijvingen en informatie bereikbaar tijdens de permanentie-uren elke maandag van 13.30u – 15u en op dinsdag tussen 9u - 11u. Kandidaat eigenaars kunnen best eerst telefonisch contact opnemen.

 


 

 

SVK’s zijn opgericht met een drievoudig doel : het verhogen van het aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare woningen voor kansarme woningzoekers, het bestrijden van verkrotting en leegstand en het bieden van woonbegeleiding.

De laatste jaren wordt namelijk vastgesteld dat meer en meer mensen het moeilijk hebben een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te huren. Vooral kansarmen vinden op de particuliere woningmarkt geen oplossing.

Het SVK huurt woningen op de private markt en verhuurt ze verder aan mensen met een laag inkomen. De woonbegeleiding die aan de huurders wordt aangeboden, is een specifieke opdracht voor de OCMW’s omdat zij vanuit hun vertrouwdheid met het doelpubliek op dit terrein een fundamentele bijdrage leveren. Kansarme huurders worden namelijk niet alleen gekenmerkt door een beperkt inkomen. Ze dienen vaak te worden ondersteund en begeleid in het nakomen van hun verplichtingen en het opkomen voor hun rechten. Zij worden geholpen in het ontwikkelen van een grotere maatschappelijke weerbaarheid.


 

Structuur

In het arrondissement Turnhout zijn momenteel 2 SVK’s werkzaam die beide een vzw-structuur hebben.

Het SVK Kempen bestaat reeds sinds 1994 en is recent gefusioneerd met SVK Noorderkempen. SVK Kempen en Noorderkempen gaat over het grondgebied van Arendonk, Beerse, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel,Turnhout en Vosselaar.
De leden bestuursorganen zijn samengesteld uit drie groepen. Een eerste groep zijn de openbare besturen en de sociale huisvestingsmaatschappij. In een tweede groep vinden we de welzijnsactoren. Deze twee groepen worden aangevuld door de deskundigen.

SVK Zuiderkempen werd opgericht in juni 1998. De huidige partners zijn ; de Geelse Bouwmaatschappij, de Molse Bouwmaatschappij, de Zonnige Kempen, het Provinciebestuur van Antwerpen en Welzijnszorg Kempen. Het SVK Zuiderkempen is momenteel werkzaam in 12 gemeenten : Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Retie en Westerlo.

Zowel bij het SVK Kempen en Noorderkempen als Zuiderkempen treedt Welzijnszorg Kempen op namens de OCMW’s.


 

 

 

Het SVK zoekt woningen op de private markt aan een aanvaardbare huurprijs.
De woningen moeten uiteraard voldoen aan de minimale veiligheid-, gezondheid- en kwaliteitsnormen. Wanneer er hieromtrent tekortkomingen zijn, kan in samenspraak met de eigenaar een renovatiehuurovereenkomst worden afgesloten. De eigenaar kan dan zijn woning laten verbeteren, waarbij het SVK de hele rompslomp van het verbouwen op zich neemt. De kosten van deze werken worden verrekend in de huurprijs. Zo kan het zijn dat een eigenaar gedurende een bepaalde tijd geen of weinig huur ontvangt om de gedane kosten te recupereren. De meest voorkomende renovatiewerken zijn : plaatsen of vernieuwen van de badkamer en installeren van centrale verwarming.

Sinds kort kan het SVK ook een subsidie aanvragen voor een of meerdere energiebesparende investeringen te laten uitvoeren.  Onder de investeringen vallen het plaatsen van dakisolatie,  het vervangen van enkele of dubbele beglazing door hoogrendementsbeglazing of het plaatsen van een condensatieketel.

Het verhuren aan het SVK heeft voor een eigenaar nog andere voordelen. Zo betaalt het SVK als huurder elke maand de huurprijs aan de eigenaar. Risico’s als wanbetaling en leegstand zijn bijgevolg voor het SVK en niet voor de eigenaar. Bovendien is de eigenaar zeker dat zijn eigendom goed wordt onderhouden want het SVK kijkt immers toe op het onderhoud van de huurwoning en begeleidt, indien nodig, de bewoner bij het uitvoeren van herstellingen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Het SVK engageert zich om bij het einde van het huurcontract de woning terug te leveren aan de eigenaar in dezelfde toestand als bij de aanvang van het contract.

Om de kwetsbare en kansarme doelgroep te bereiken hebben de SVK’s een specifiek toegang- en toewijzingssysteem ontwikkeld.

Bij de intake van de cliƫnt peilt het SVK naar de (maatschappelijke) kwetsbaarheid van de kandidaat-huurder. Hij wordt gequoteerd op volgende elementen : inkomenssituatie, arbeidssituatie en reden voor herhuisvesting. Het totale puntenaantal dat de kandidaat-huurder hierop behaalt, bepaalt zijn plaats in de rangorde voor de toewijzing.

Bij de inschrijving gelden de inkomens- en eigendomsvoorwaarden van het sociaal huurbesluit. Bij de toewijzing houdt het SVK rekening met het totale “beschikbare” inkomen op dat moment. Na een toets op de rationele bezetting en aangepastheid van de woning, gebeurt de toewijzing op basis van de maatschappelijke kwetsbaarheid van de kandidaat-huurder. De impact van de chronologische inschrijving is tot een minimum beperkt. De kandidaat-huurder met het hoogst aantal punten wordt op de hoogte gebracht van de toewijzing, mag de woning bezichtigen en kan daarna beslissen of hij al dan niet de woning zal huren. Klik hier voor uw inschrijvingsformulier SVK Zuiderkempen en hier voor formulier B.

 

Werking

Laatst aangepast op donderdag, 10 april 2014 14:27
 
Copyright © 2015 welzijnszorg kempen. Alle rechten voorbehouden.
DutchJoomla! is gratis open source software vrijgegeven onder de GNU/GPL Licentie.